Dizajn

Na Vikipediji je dizajn definisan ovim rečima:"Dizajn je proces donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje nečega. Dizajn se obično odvija po unapred određenom planu, ideji ili zamisli. Svrha dizajna je realizacija plana ili ideje koji mogu biti uzrokovani potrebom da se reši određen problem. Zbog toga se proces dizajna često definiše i kao proces rešavanja problema."

Polazeći od toga veb dizajn je proces rešavanja problema prilikom izrade veb sajta. Taj problem je višeslojan i sastoji se iz više zadataka koji veb dizajn dele na grupe:

veb dizajn