Responsive Web Design

Responsive web design, kod nas poznat i kao odgovorni veb dizajn, jeste pristup čiji je cilj pravljenje sajtova koji mogu da obezbede optimalno iskustvo u pregledu sadržaja – lako čitanje i navigaciju sa minimalnim zumiranjem i skrolovanjem – i to preko širokog opsega uređaja: od monitora desktop računara do mobilnih telefona i tableta.
Sve veći broj ljudi internet koristi na svojim portabl uređajima – tableti i mobilni telefoni preuzimaju primat nad desktop, ali i laptop računarima. Statistika predviđa da će u narednih nekoliko godina većina koristiti internet samo preko tih manjih uređaja. Zbog toga, kao i zbog uštede prilikom pravljenja aplikacija za razne operativne sisteme (Android, Windows, IOS...) – treba imati sajt koji funkcioniše na ovaj način.

Mashable je 2013. nazvao godinom Responsive web designa.

Responsive design - adaptivni ili prilagodljivi dizajn