Interactive Web Design

Interaktivni dizajn je zapravo stvaranje interakcije između čoveka i kompjutera. Kao i mnoga druga polja dizajna, interaktivni dizajn takođe mnogo pažnje poklanja formi, ali njegov fokus je ponašanje korisnika.
Kao polazište svakog dobro urađenog interaktivnog veb dizajna uzima se finalni korisnik. Proučavanjem njegovih potreba može se saznati šta korisnik vaših usluga očekuje od sajta.
Poznavanje ponašanja ljudi na internetu, kao i obrazaca koji već postoje prilikom izrade sajtova, omogućava prosečnom korisniku da stekne prostornu orijentaciju na sajtu – da u svakom trenutku zna gde je i kako da dobije ono zbog čega je tu.
Uspešan interaktivni dizajn ima jednostavne i jasno definisane ciljeve, jaku svrhu i intuitivan interfejs.
Interaktivni dizajn ima za cilj da smanji ciklus učenja novih veština i poveća tačnost i efikasnost završavanja zadatka, bez gubljenja funkcionalnosti proizvoda.

Cilj je doći do manje frustracija, veće produktivnosti i više zadovoljstva korisnika.

interaktivan dizajn