Cross-browser

Cross-browser se odnosi na mogućnost veb sajta da izgleda i funkcioniše isto na većini browsera (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera...). U slučaju da browser nema podršku za neki od sadržaja sajta, on ga ili sakrije, ili elegantno degradira. Uglavnom se to odnosi na stare i ažurirane verzije browsera, ali i na neusklađenosti tekućih verzija sa novim standardima. Da bi se obezbedila konzistencija veb sajta pri pregledanju na različitim browserima, koriste se alati i standardi. Ja koristim HTML5 i CSS3 standarde i prolazim kroz niz provera i verifikacija tako da je cross-browser optimizacija zagarantovana.

crossbrowser