Sistem upravljanja sadržajem (CMS)

Pomoću CMS-a (Content Management System) vaš sajt postaje vrlo koristan alat za obavljanje vaše delatnosti. Postavljanje novih stranica, proizvoda, slika, galerija, video klipova. Slanje ponuda, newslettera, pravljenje mejl lista...
Osnovna funkcija je upravljanje podacima sa sajta. To se radi preko baze podataka i na taj način se vrši separacija podataka od same strukture sajta.
Lakše se upravlja životnim ciklusom sadržaja: mogućnost da urednici verifikuju sadržaj pre objavljivanja, mogućnost izmene sadržaja, ali i obadir mesta gde će se sadržaj pojaviti.
Web templating je sistem pravljenja već pripremljenih stranica koje zatim popunjavaju ljudi koji ne moraju da znaju ništa o pravljenju veb stranica.
Pomoću ranije pomenute separacije podataka sa podacima možemo da radimo šta želimo, a možemo da ih razmenjujemo i sa drugim firmama koje se bave sličnom delatnošću (tzv. sindikacija).

sistem za upravljanje sadržajem