SEO
(Search engine optimization – optimizacija za pretraživače)

Pravljenje dobrog sajta podrazumeva i dobro odrađen SEO. Bez SEO sajt je nevidljiv za pretraživače, a samim tim i za korisnike koji dolaze preko pretrage ključnih reči. SEO nije nešto što se radi jednom zasvagda, niti donosi trenutne rezultate. Glavne komponente SEO su strpljenje i predanost.
Recept uspeha u SEO sadržan je u nekoliko pravila:

SEO optimizacija za pretraživače