Uvek sveži standardi - HTML5 i CSS3

HTML5 i CSS3 unose novine u funkcionisanje sajtova i okreću ih ka mobilnim i tablet uređajima. Fokusiraniji su na nove browsere, dok se za starije blago degradiraju, utiču na brojnost i veličine fajlova zaslužnih za izgled sajta i na taj način ubrzavaju učitavanje stranica sajta. Za animaciju i tranziciju ranije je bio potreban Flash ili Javaskript, sada više ne, a i podržavaju i audio i video fajlove.
HTML5 ima novu strukturu koja je inventivnija i utiče na to kako su sajtovi shvaćeni od strane pretraživača.