Internet optimizacija

Dobra optimizacija komponenti sajta je ključna za brzinu učitavanja sajta, ali i manje opterećenje za uređaje sa sporijim internetom ili raznim ograničenjima.
Slike koje odgovaraju veličinama ekrana, rezoluciji ili orijentaciji pažljivo su odabranog formata. Spajanje pozadinskih slika u jednu veliku (sprite) smanjuje broj zahteva severu, ali i učitava slike koje tek treba (hover pozadina). Serversajd kompresija svih tekstualnih podataka, pa minifikacija i na kraju spajanje fajlova istog tipa u jedan veliki – sve to može da smanji fajlove i na manje od 20 odsto početne veličine, ali i da smanji broj zahteva serveru.
Postoji i mogućnost skladištenja podaka na specijalizovanim serverima (Flickr za slike ili Google za skripte).